Voorkomen van een ziekmelding

Kies tijdig voor het aanpakken van gezondheidsproblemen met behulp van sessies in de praktijk en/of online beeldbellen en/of met wandelcoaching.

Voorkomen een ziekmelding

Kies tijdig voor het aanpakken van je gezondheidsprobleem.

Geen energie

Vanuit mijn brede ervaring van 33 jaar ‘werk in uitvoering’ als ondermeer integraal arbomanager in combinatie van mijn coachingsvaardigheden bied ik aan:

Advies

Advies geven over vitaliteitsbeleid om de relatie tussen de leverancier van arbeid (medewerker) en de afnemer van arbeid (werkgever) te verbeteren. De balans te vinden met in achtneming van de zakelijke overeenkomst die er met elkaar is en het hanteren van de ‘ menselijke’  maat oftewel dat wat redelijk en billijk van elkaar mag worden verwacht en waar grenzen zijn.

Teamvitaliteit

Praktisch in teams en met managers over het verbeteren van de persoonlijke en/of team vitaliteit en waar de eigen regie leidend is.

Individuele oplossingen

En alles wat zich hiertussen bevindt om een gericht plan op te zetten en met focus te kunnen uitvoeren op een ‘ leen’ manier dus zo dicht mogelijk bij het primaire proces van uw organisatie en belemmering worden erkent.

Onderdeel hiervan is eveneens de individuele coaching van de medewerker die dreigt uit te vallen en/of die op een 'gezonde' manier wil terugkeren in het werkproces (re-integratie).

Vooraf vindt kosteloos een telefonisch gesprek plaats om tot offerte te komen waarbij zowel de inhoud als de voorwaarden met elkaar worden afgestemd. De kosten hiervoor zijn op basis van offerte en af te sluiten overeenkomst.