Voorkomen van een ziekmelding

Kies tijdig voor het aanpakken van je gezondheidsproblemen

Voorkomen een ziekmelding

Kies tijdig voor het aanpakken van een gezondheidsprobleem

Geen energie

Vanuit mijn brede ervaring van 33 jaar ‘werk in uitvoering’ als ondermeer integraal arbomanager in combinatie van mijn coachingsvaardigheden bied ik aan:

Advies

Advies over vitaliteitsbeleid om de relatie tussen de leverancier van arbeid (medewerker) en de afnemer van arbeid (werkgever) te verbeteren. De balans te vinden in de praktijk van het werken met in achtneming van de zakelijke overeenkomst oftewel het hanteren van de ‘ menselijke’  maat. Wat redelijk en billijk van elkaar mag worden verwacht en waar grenzen liggen.

Samen

De basis ligt vaak in de relaties in het team en met de manager. Wat gaat er mis en wat kan beter als er sprake is van conflicten of miscommunicatie die feitelijk niet tot arbeidsongeschiktheid zouden mogen leiden maar wel vaak doen.

De bedrijfsarts bepaalt de draagkracht en draaglast en op basis daarvan onderzoeken medewerker en leidinggevende naar het mogelijke waarbij ik ondersteunend ben in het geheel en de betrokken individuen.

Individuele oplossingen

Sommige vormen van verzuim hebben rust en afstand nemen nodig. Andere vormen vragen juist om het onderhouden van het contact en kunnen doen wat kan. Het zal altijd 'op maat' zijn wat er nodig is en daar zit precies de kracht van de mogelijkheden.

Onderdeel van dit proces is in ieder geval de individuele coaching van de medewerker die dreigt uit te vallen en/of die op een 'gezonde' manier wil terugkeren in het werkproces (re-integratie).

Vooraf vindt kosteloos een telefonisch gesprek plaats om tot offerte te komen waarbij zowel de inhoud als de voorwaarden met elkaar worden afgestemd. De kosten hiervoor zijn op basis van offerte en af te sluiten overeenkomst.